Ký hiệu gối đỡ UCFC tương đương với các ký hiệu FYC của SKF


SKF cung cấp 1 dải các sản phẩm cụm vòng bi Y với các ký hiệu theo chuẩn chung là UCP, UCF, UCFC, UCFL... Các ký hiệu này đều có thông số kỹ thuật tương đương với các mã cũ của SKF như SYJ, FYJ, FYC... Cụ thể với dòng gối đỡ UCFC của SKF như sau:

Ký hiệu gối UCFC của SKF

 • Gối đỡ UCFC 204 tương đương gối đỡ FYC 20 với đường kính trục 20 mm
 • Gối đỡ UCFC 205 tương đương gối đỡ FYC 25 với đường kính trục 25 mm 
 • Gối đỡ UCFC 206 tương đương gối đỡ FYC 30 với đường kính trục 30 mm
 • Gối đỡ UCFC 207 tương đương gối đỡ FYC 35 với đường kính trục 35 mm
 • Gối đỡ UCFC 208 tương đương gối đỡ FYC 40 với đường kính trục 40 mm
 • Gối đỡ UCFC 209 tương đương gối đỡ FYC 45 với đường kính trục 45 mm
 • Gối đỡ UCFC 210 tương đương gối đỡ FYC 50 với đường kính trục 50 mm
 • Gối đỡ UCFC 211 tương đương gối đỡ FYC 55 với đường kính trục 55 mm
 • Gối đỡ UCFC 212 tương đương gối đỡ FYC 60 với đường kính trục 60 mm
 • Gối đỡ UCFC 213 tương đương gối đỡ FYC 65 với đường kính trục 65 mm
 • Gối đỡ UCFC 214 tương đương gối đỡ FYC 70 với đường kính trục 70 mm
 • Gối đỡ UCFC 215 tương đương gối đỡ FYC 75 với đường kính trục 75 mm
 • Gối đỡ UCFC 216 tương đương gối đỡ FYC 80 với đường kính trục 80 mm
 • Gối đỡ UCFC 218 tương đương gối đỡ FYC 100 với đường kính trục 100 mm

Thông số kỹ thuật gối UCFC

thông số kỹ thuật gối đỡ UCFC SKF

Thông số kỹ thuật gối UCFC của SKF

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.