Ký hiệu gối đỡ UCFL tương đương với các ký hiệu FYTB của SKF


SKF cung cấp 1 dải các sản phẩm cụm vòng bi Y với các ký hiệu theo chuẩn chung là UCP, UCF, UCFL, UCFC... Các ký hiệu này đều có thông số kỹ thuật tương đương với các mã cũ của SKF như SYJ, FYJ, FYTB... Cụ thể với dòng gối đỡ UCFL của SKF như sau:

Ký hiệu gối UCFL của SKF

 • Gối đỡ UCFL 204 tương đương gối đỡ FYTB 20 với đường kính trục 20 mm
 • Gối đỡ UCFL 205 tương đương gối đỡ FYTB 25 với đường kính trục 25 mm 
 • Gối đỡ UCFL 206 tương đương gối đỡ FYTB 30 với đường kính trục 30 mm
 • Gối đỡ UCFL 207 tương đương gối đỡ FYTB 35 với đường kính trục 35 mm
 • Gối đỡ UCFL 208 tương đương gối đỡ FYTB 40 với đường kính trục 40 mm
 • Gối đỡ UCFL 209 tương đương gối đỡ FYTB 45 với đường kính trục 45 mm
 • Gối đỡ UCFL 210 tương đương gối đỡ FYTB 50 với đường kính trục 50 mm
 • Gối đỡ UCFL 211 tương đương gối đỡ FYTB 55 với đường kính trục 55 mm
 • Gối đỡ UCFL 212 tương đương gối đỡ FYTB 60 với đường kính trục 60 mm
 • Gối đỡ UCFL 213 tương đương gối đỡ FYTB 65 với đường kính trục 65 mm
 • Gối đỡ UCFL 214 tương đương gối đỡ FYTB 70 với đường kính trục 70 mm
 • Gối đỡ UCFL 215 tương đương gối đỡ FYTB 75 với đường kính trục 75 mm
 • Gối đỡ UCFL 216 tương đương gối đỡ FYTB 80 với đường kính trục 80 mm
 • Gối đỡ UCFL 218 tương đương gối đỡ FYTB 100 với đường kính trục 100 mm

Thông số kỹ thuật gối UCFL

thông số kỹ thuật gối đỡ UCFL SKF

Thông số kỹ thuật gối UCFL của SKF

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.