Ký hiệu gối đỡ UCP tương đương với các ký hiệu SYJ của SKF


SKF cung cấp 1 dải các sản phẩm cụm vòng bi Y với các ký hiệu theo chuẩn chung là UCP, UCF, UCFL, UCFC... Các ký hiệu này đều có thông số kỹ thuật tương đương với các mã cũ của SKF như SYJ, FYJ, FYTB... Cụ thể với dòng gối đỡ UCP của SKF như sau:

Ký hiệu gối UCP của SKF

 • Gối đỡ UCP 204 tương đương gối đỡ SYJ 20 với đường kính trục 20 mm
 • Gối đỡ UCP 205 tương đương gối đỡ SYJ 25 với đường kính trục 25 mm 
 • Gối đỡ UCP 206 tương đương gối đỡ SYJ 30 với đường kính trục 30 mm
 • Gối đỡ UCP 207 tương đương gối đỡ SYJ 35 với đường kính trục 35 mm
 • Gối đỡ UCP 208 tương đương gối đỡ SYJ 40 với đường kính trục 40 mm
 • Gối đỡ UCP 209 tương đương gối đỡ SYJ 45 với đường kính trục 45 mm
 • Gối đỡ UCP 210 tương đương gối đỡ SYJ 50 với đường kính trục 50 mm
 • Gối đỡ UCP 211 tương đương gối đỡ SYJ 55 với đường kính trục 55 mm
 • Gối đỡ UCP 212 tương đương gối đỡ SYJ 60 với đường kính trục 60 mm
 • Gối đỡ UCP 213 tương đương gối đỡ SYJ 65 với đường kính trục 65 mm
 • Gối đỡ UCP 214 tương đương gối đỡ SYJ 70 với đường kính trục 70 mm
 • Gối đỡ UCP 215 tương đương gối đỡ SYJ 75 với đường kính trục 75 mm
 • Gối đỡ UCP 216 tương đương gối đỡ SYJ 80 với đường kính trục 80 mm
 • Gối đỡ UCP 218 tương đương gối đỡ SYJ 100 với đường kính trục 100 mm

Thông số kỹ thuật gối UCP

thông số kỹ thuật gối đỡ UCP SKF

Thông số kỹ thuật gối UCP của SKF

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.